Posted on Mar 24, 2018

Ordinacija dentalne medicine dr. sc. Neven Kokić, dr. med. dent. specijalist oralne kirurgije

Usluge:

• Oralna kirurgija
• Implantologija
• Rekonstruktivna pretprotetska oralna kirurgija
• Implantoprotetska rekonstrukcija
• Regenerativna parodontološka kirurgija
• Endodontska kirurgija
• Estetika lica
• Temporomandibularni poremećaji
• Oralna patologija
• PRGF
• Oralna radiologija i CBCT dijagnostika
• Multidisciplinarni pristup svakom pacijentu
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.